ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਿਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ , ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

Read more