ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 5 ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ 7 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ( ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋਂ) www.Punjabupdate.com

ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 5 ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ 7 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ( ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋਂ) www.Punjabupdate.com

Read more