ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ-2018 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ-2018 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

Read more