11 May 2021

ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ 21-11-2020 : ਅੱਜ 719 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 145667 ਹੋਈ, 134511 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ 4595 ਮੌਤਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ 21-11-2020 : ਅੱਜ 719 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 145667 ਹੋਈ, 134511 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ 4595 ਮੌਤਾਂ.

Spread the love

Read more

© Copyright 2021, Punjabupdate.com