ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ 19-05-2020 : ਅੱਜ 22 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2002 ਹੋਈ, 1642 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ 38 ਮੌਤਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ 19-05-2020 : ਅੱਜ 22 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2002 ਹੋਈ, 1642 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ 38 ਮੌਤਾਂ

Read more