ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ/ਲਾਕ ਡਾਊਨ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮੇਲ, ਈ-ਆਫਿਸ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ/ਲਾਕ ਡਾਊਨ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮੇਲ, ਈ-ਆਫਿਸ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀਡਓੀ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ :

Read more