ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਅੰਕੜਾ 130 , ਠੀਕ ਹੋਏ 18, ( ਮੌਤਾਂ 10 ) 17 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਕੋਰੋਨਾ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਅੰਕੜਾ 130 , ਠੀਕ ਹੋਏ 18, ( ਮੌਤਾਂ 10 ) 17 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਕੋਰੋਨਾ

Read more