ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ Safety and Security ਦੇ ਮੁਦੇਨਜ਼ਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣਗੇ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ Safety and Security ਦੇ ਮੁਦੇਨਜ਼ਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣਗੇ

Read more