ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ 22-05-2020 : ਅੱਜ 1 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2029 ਹੋਈ, 1847 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ 39 ਮੌਤਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ 22-05-2020 : ਅੱਜ 1 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2029 ਹੋਈ, 1847 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ 39 ਮੌਤਾਂ

Read more